Juan Zamora Terrés, capitán de la marina mercante – La farsa del «Prestige»

<<< EL EX-DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, LÓPEZ SORS, [...]