Comunicat conjunt PTP, Catalunya Camina i BACC: Per un bon llegat de la Superilla del Poblenou a la ciutat de Barcelona

http://www.transportpublic.org/ ca/ superilles >>>