Joan Boned Roig – Peatge a l’ombra – 520 milions d’euros

COMPAREIXENÇA del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol.licitada amb [...]