Tina Vallès – Inventari de la cel·la 443

<<< Hi ha vint-i-cinc llibres en total, se’ls devia endur [...]