De Nederlandsche Bank – Honderd gulden – Watersnip

Honderd gulden Watersnip >>>