Patrick H. Wynne – Esperanto – Meow

Por |noviembre 11th, 2018|

Lola speaks Esperanto

<<<

Esperanto has

miaŭi ’to meow’,

miaŭo ‘a meow, a mew’,

and miaŭ ‘meow!’

(this last basically

a sound effect). […]