B – Eugenio Aviraneta e Ibargoyen

<<< About <<< Auñamendi Eusko Entziklopedia […]