Ie – Elisabet Escriche entrevista Alberto Royo – No passa res perquè els alumnes vagin a classe obligats

Por |marzo 8th, 2016|

>>>

Mentre una part d’escoles s’entesten

per dur a terme

una revolució pedagògica a les aules

centrada en l’alumne,

Alberto Royo,

que acaba de publicar el llibre

Contra la nueva educación  […]