<<<

El matí del 23

de setembre de 1859,

emergia a les aigües

del port de Barcelona

un estrany peix de fusta del qual,

després d’obrir-se una escotilla,

va aparèixer un home;

aquest home no era sinó

que el senyor  Narcís Monturiol

i l’estrany peix, el submarí  Ictíneo I.

<<<

https://envisitadecortesia.com/

2024/04/29/

el-vaixell-peix-de-monturiol/

>>>