<<<

Avui, fa deu anys, es moria

Josep M. Albaigès  (1940-2014).

Persona fonamental en el món

del palindromisme i de la cultura,

gran amic personal.

<<<

https://cpalindromistai.blogspot.com/

2024/03/

josep-m-albaiges

-in-memoriam

>>>