<<<

L’article presenta

els principals resultats de l’estudi

“El projecte de ferrocarril de Tarragona

a Reus i Falset o Móra d’Ebre (1844-1848).

Primer intent fallit de l’arribada

del tren a la Ribera d’Ebre”.

L’estudi es basa en la consulta

de fons documentals, el principal

dels quals és l’expedient conservat

a l’Arxiu General de l’Administració.

D’altra banda, s’ha fet

un buidat de bibliografia i de premsa

per establir el context del projecte.

La recerca ha permès aclarir detalls

de la informació publicada fins avui

com a accessòria

en treballs sobre altres projectes;

detalls que no sempre coincideixen

amb la documentació aflorada.

Alhora, han aparegut interrogants

i vinculacions amb altres línies fèrries

que poden donar peu

a investigacions posteriors.

<<<

https://www.raco.cat/

index.php/

MiscellaniaCERE/

article/download/

331903/441626

>>>