<<<

<<<

Es proposen

millores de disseny

i traçat que milloren

la velocitat comercial prevista

i la versatilitat del sistema

per tal de fer-lo

més atractiu per a l’usuari.

Les prestacions del Tramcamp

han de ser coherents amb la seva

característica de tramvia interurbà.

<<<

https://transportpublic.org/fase2-tramcamp/

>>>