<<<

Encara que (per sort)

ara costi d’imaginar,

hi va haver un temps

no tan llunyà

en que la major part

de la població

de Barcelona

era analfabeta.

Aquesta situació

va provocar

que nasqués

un ofici ara ja extint:

el d’escrivent.

<<<

>>>