<<<

El Quart Cinturó

i l’ampliació de l’aeroport

pertanyen a un model obsolet.

El que necessita Catalunya

és una xarxa de transport públic

moderna i eficient.

<<<

https://transportpublic.org/

4t-cinturo-aeroport/

>>>