<<<

El Far de Formentera

és un llagut amb vela major i floc.

Es tracta d’una embarcació

dedicada tradicionalment

a la pesca artesanal

a l’illa de Mallorca.

<<<

https://www.mmb.cat/

colleccions/

embarcacions/

llagut-far-de-formentera/

>>>