<<<

Elanor 

is het Vlaamse Fantasy Genootschap

en werd opgericht in 1999.

Het heeft als doel Fantasy

bekend te maken bij een breder publiek.

Hierbij wordt vooral de focus gelegd

bij één van de belangrijkste grondleggers

van het genre:  J.R.R. Tolkien.

<<<

http://www.elanor.be/

>>>