<<<

L’ampliació de l’Aeroport de Barcelona

és un dels grans temes actuals a Catalunya

amb implicacions econòmiques i ambientals

importants.

Aquest article discuteix les possibilitats

de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat

de ser un aeroport de connexió internacional

analitzant diferents opcions tècniques.

<<<

https://www.5centims.cat/

sobre-lampliacio-de-laeroport-de-barcelona/

>>>