<<<

Un dels tributs que l’autor d’una obra molt extensa ha de pagar a la propia limitació, és la deficiència en qüestions de detall, on no s’ha pogut impedir una omissió o una errada que en treballs més breus hauria estat més fàcil d’evitar. El qui no s’hi hagi trobat, no es podrà imaginar el joc de sentiments contrariosos que experimenta el qui emprèn una d’aquestes obres superiors a les forces normals de l’individu: una obra de la qual és alhora el gaudidor i la víctima. El goig de contemplar com l’obra creix, l’esperança de veure-la acabada, alternen i es barregen amb la impotència contra les qüestions obscures i amb la depressió davant la llunyanesa d’un acabament feliç.

<<<

https://publicacions.iec.cat/

repository/pdf/00000151/

00000004.pdf

>>>