<<<

El Museu Marítim de Barcelona

publica des del 1989 la revista Drassana,

que és un dels seus principals mitjans de comunicació i difusió.

Des del 2010 la revista Drassana és el mitjà principal de comunicació

de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània,

un instrument de col·laboració

entre el Museu Marítim de Barcelona i la Universitat de Barcelona

pel foment de la recerca en el camp de la cultura marítima.

La revista Drassana, de periodicitat anual,

admet per a la seva publicació estudis sobre història i cultura marítima.

Dintre de la disciplina de la història marítima,

té un abast internacional, tot i que preferentment mediterrani,

i focalitzant en el camp de les Ciències Socials,

amb una mirada pluridisciplinar.

Cada número inclou,

a les seves pàgines centrals,

un dossier monogràfic.

<<<

ISSN paper: 0214-2279

ISSN electrònic: 2385-3425

<<<

https://www.raco.cat/

index.php/

Drassana/

issue/archive/

>>>