<<<

L’enginyer de camins,

especialitzat en el trànsit urbà,

defensa l’acció col·lectiva

entre ciutadans i administracions

per impulsar ciutats més sostenibles,

que situïn el vianant

al centre de la mobilitat

A Barcelona, un 55% de la mobilitat interior es realitza a peu, en bicicleta o VMP (patinet, segways o altres ginys) i vora el 30% en transport públic, mentre que tan sols un 15% es realitza en vehicle privat. En canvi, més de la meitat de l’espai públic de la ciutat de Barcelona, un 60%, l’ocupen cotxes i motos.

<<<

https://irla.cat/

ole-thorson

-mobilitat-sostenible/

>>>