<<<

El ritme natural

i la pau que es respira

a Formentera

són l’essència de l’illa.

Per conservar

aquesta característica

que la fa tan especial,

el Consell de Formentera

ha impulsat una regulació

a la circulació de vehicles.

L’objectiu és fer de l‘illa

un lloc sostenible,

tant per al present

com per a les generacions futures.

<<<

https://formentera.eco/

>>>