<<<

Barcelona, 14 d’abril de 2019.

<<<

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

proposa les forces polítiques concurrents a les eleccions municipals dels Ajuntaments inclosos a l’AMB

que considerin un conjunt de 21 mesures de mobilitat sostenible per fer front els propers 4 anys.

<<<

Per a la mobilitat activa (vianants, bicicletes, patins) i vehicles de mobilitat personal

1. Eliminar barreres arquitectòniques

2. Facilitar la convivència entre formes actives de mobilitat i vehicles de mobilitat personal (VMP)

3. Passos de vianants més segurs i visibles

4. Il·luminació

5. Rutes escolars segures

6. Aparcaments de bicicleta segurs

7. Camins interurbans

<<<

En transport públic

8. Prioritat per les petites coses

9. Fidelització d’usuaris al transport públic: la T-Ambiental

10. Quatre millores ferroviàries imprescindibles

11. Estimular les rodalies sota una visió metropolitana i regional

12. Redefinir l’urbanisme a partir del transport públic: bus urbà i tramvia

13. Estratègia per l’autobús interurbà i definició de terminals de qualitat a Barcelona ciutat

14. Prioritat per als intercanviadors metropolitans bàsics

15. Recuperar el Tramvia Blau

16. L’aixecament de peatges previst amb la “vinyeta catalana” no és acceptable a l’àrea metropolitana sense cap alternativa

17. Accelerar la Zona de Baixes Emissions i preparar-la per ser complementada amb un peatge urbà finançador del transport públic

18. Homogeneïtzar l’aparcament de pagament a l’interior de la Zona de Baixes Emissions

19. Control del soroll, accidents i contaminació de les motos

20. Indicadors de velocitat i zones 30

21. Estratègia conjunta de cotxe compartit i amb xofer

<<<

https://transportpublic.org/

<<<

https://transportpublic.org/21propostesamb/

>>>