<<<

Durant la propera temporada turística, el Consell reforçarà la promoció de l’ús del transport públic com a mitjà per arribar a la platja.

Serà mitjançant l’edició d’una guia de dimensions reduïdes que recollirà de forma unificada les línies de transport públic regular que donen accés a la costa.

<<<

https://mou-tmenorca.com/

a-la-platja-en-transport-public/

>>>