<<<

De Pollux is een replica van een 3-mastbark zeilschip van omstreeks 1850.

<<<

Vrienden van de Pollux

http://www.vriendenvandepollux.nl/

<<<

Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pollux_(schip,_1941)

>>>