<<<

Segons es pot veure a la taula número 1,

i seguint la tendència observada a Mallorca (QG 318),

les illes de Menorca, Eivissa i Formentera

no registren canvis substancials en les valoracions dels seus visitants,

el que vista la baixada, lenta però progressiva dels darrers anys,

no és una bona notícia.

Formentera encara que sigui l’illa millor valorada pels turistes,

la seva satisfacció ha baixat del 5,3 al 4,9.

A l’altre costat de la balança hi trobem el producte turístic d’Eivissa,

que queda enfora de l’aprovat, 4,3.

Per part seva, Menorca mantén un aprovat però a la baixa 5,1.

<<<

Aquests índexs sintètics de satisfacció/insatisfacció mantenen

un índex similar als anys anteriors en allotjament i oferta especialitzada,

però es percep una baixa significativa referida als serveis públics i entorns mediambientals.

A les pàgines següents queden definits els diversos ítems que s’inclouen baix l’epígraf:

allotjament, oferta especialitzada, serveis públics i entorns mediambientals.

<<<

http://www.gadeso.org/

sesiones/gadeso/web/14_revista/

ca_10000294.pdf

>>>