<<<

Fynd och gravar från brons-

och järnåldern vittnar om att området kring Nynäs

har varit befolkat sedan mycket långt tillbaka i tiden.

Det var framförallt tillgången

på vattendrag, fisk, bytesdjur

och odlingsbara marker

som förde människan hit.

Rundbosjön var en vik av Östersjön

och man slog sig ner längs stränderna.

<<<

http://www.nynasslott.se

>>>