<<<

Diccionari català-valencià-balear (DCVB)

d’Antoni Maria Alcover i Sureda

i Francesc de Borja Moll Casanovas

<<<

http://dcvb.iecat.net

>>>