http://www.irekia.euskadi.eus/

eu/news/36854-

trenbide-sare-konbentzionalaren-egokitze

-lanek-aurreratu-egingo-dute-

euskadiren-eta-europaren-arteko-konexioa

>>>