Què és l’OBSAM?

És un projecte de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME)
al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca.

L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és
un instrument de recollida i d’anàlisi d’informació d’àmbit local.

Vol ser també un element de contribució a l’observació del canvi global.

Funciona com una xarxa d’entitats i persones interessades en obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la sostenibilitat, entesa aquesta com l’objectiu de fer possible el benestar humà sense malmetre els recursos naturals.

<<<

http://obsam.cat/

>>>