Diario de Ibiza,  19 d’agost del 2010

<

L’aspecte exterior que va mostrant el Castell d’Eivissa després de mesos d’obres permet observar alguns canvis importants, respecte la configuració arquitectònica preexistent. Han augmentat les alçades de l’ala nord dels edificis d’en Simon Poulet i del gimnàs, als que s’hi ha afegit una planta sobre les existents. Sembla, també, que es mantén una bona part de la planta afegida antigament damunt la Casa de la Ciutat.

Explicat així no sembla, aparentment, gaire cosa, però s’han modificat, al meu entendre, característiques importants de la acròpolis de Dalt Vila que afecten, de retruc, al conjunt històric-artístic de la ciutat i a la forma de la ciutat. La acròpolis s’ha fet més compacta, s’han igualat les cotes de coronació dels diferents edificis, en compte de l’esglaonament del remat del perfil precedent ara predomina l’horitzontalitat, el savi joc de volums de les edificacions precedents s’ha desequilibrat, el contrapunt de la verticalitat de la Torre de l’Homenatge ha desaparegut, la torre del campanar de la catedral pesa menys i és menys visible, especialment des de ponent i és molt probable que les proporcions dels espais interiors, especialment del pati d’armes, s’hagin alterat. Dalt Vila es sembla molt més ara a una piràmide escapçada i tant l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt com la silueta paisatgística han quedat alterades.

El Castell forma part d’un Bé d’Interès Cultural (el conjunt històric-artístic de la Ciutat d’Eivissa) i parts del recinte són Béns d’Interès Cultural en la categoria de monument, si no estic errat. Forma part, per tant, de la màxima categoria de bens patrimonials i, per tant, dels béns més protegits, o dit d’una altra manera, d’aquells on és més restrictiu alterar les característiques i configuració que el feren mereixedor de la màxima protecció patrimonial. Per tant, com és possible que s’estiguin executant obres que alteren, al menys, part d’aquests valors? Penso que tant les entitats promotores de les obres com aquelles que tenen el deure de vetllar per la protecció del patrimoni, que estiguin implicades directa o indirectament en les obres, han d’explicar perquè s’executen d’aquesta manera que, aparentment, pot incomplir legislació de referència.

No pot ser, com ja ha passat al meu entendre en altres iniciatives i projectes a les nostres illes, que iniciatives públiques o d’entitats tutelades directament per les administracions públiques, incompleixin normativa que tenim obligació de complir tant les persones i entitats privades com les entitats públiques. Sembla com si hi hagués diferents vares de mesurar i això no està prescrit per les lleis. La llei ens obliga a tots i l’administració pública hauria d’actuar de manera exemplar, com a model de referència. Confio que s’actuï en conseqüència.

>>>