Wyvern – Foto: Knudt Robberstad.

<<<

Siden 1984 har «Wyvern» vært museumsfartøy,

eid av Stavanger maritime museum,

og i likhet med «Anna af Sand» drevet av et fantastisk, frivillig mannskap.

Siden overtakelsen har hun representert museet, byen og landet i nære og fjerne farvann.

Bli bedre kjent med den stolte havseileren tegnet av Colin Archer, sjøsatt i 1897.

<<<

Since 1984 the Wyvern museum vessel

has been owned by the Stavanger Maritime Museum,

and like the «Anna af Sand» run by a wonderful volunteer crew.

Since the acquisition, she has represented the museum, city and country in the near and distant seas.

Get to know the proud yacht designed by Colin Archer, launched in 1897.

<<<

http://www.museumstavanger.no/

museums/

stavanger-maritime-museum/

wyvern/

>>>