<<<

Els museus de ciències tenen els seus orígens als gabinets del Renaixement

i tenen un objectiu eminentment pedagògic explicant la natura, els èxits científics i la seva història.

Per altra banda els museus d’història natural uneixen cultura i natura.

El MCNG som una combinació d’ambdues propostes i tenim com a missió principal

incorporar coneixement sobre ciència i natura per ajudar a interpretar i a popularitzar aquesta informació.

<<<

https://mcng.cat/

>>>