>>>

Mentre una part d’escoles s’entesten

per dur a terme

una revolució pedagògica a les aules

centrada en l’alumne,

Alberto Royo,

que acaba de publicar el llibre

Contra la nueva educación 

(Plataforma Editorial),

http://www.plataformaeditorial.com/

ficha/285/0/5021/

contra-la-nueva-educacion

reivindica l’aprenentatge tradicional basat

en el coneixement, l’exigència i l’esforç, i

en què el professor continuï sent

el principal protagonista.

>>>

http://www.ara.cat/

societat/Alberto-Royo-No-

alumnes-obligats

>>>