About.me

>>>

Academia.edu

https://uib-es.academia.edu/JaumeCorberaPou

>>>

Alguerès

http://dodeparaula.blogspot.com/2012/10/en-aqui-parlen-algueres.html

>>>

Articles

>>>

Barbarismes

https://sites.google.com/site/diversificacioiesmarratxi/barbarismes

>>>

Blogspot

http://dodeparaula.blogspot.com/

>>>

Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=593512

>>>

Facebook

>>>

Flickr

>>>

Goodreads

>>>

Google+

https://plus.google.com/102289324548554561441

>>>

Google Académico

>>>

Llibreria Quart Creixent

http://www.quartcreixent.cat/

>>>

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/jaume-corbera-pou-8396751b

>>>

Llibres

La Unió Europea, un mosaic lingüístic

http://www.documentabalear.cat/

cataleg.php?id=556

>

http://almadravaxavierbrotons.blogspot.com/

2013/11/sobre-la-diversitat-linguistica-la-unio.html

>>>

Quora

>>>

Universitat de les Illes Balears

http://www.uib.es/es/personal/ABDI1MzE/

>>>

Wikidata

>>>

Wikipedia

>>>

YouTube

>>>