Barcelona, 2 de Març de 2016

Un dels problemes monumentals
que pateix la llengua catalana deriva del fet que,
com Quim Monzó va afirmar el 2 de novembre de 2014
en un col·loqui a l’Hospitalet de Llobregat,
està adherida al castellà.

Dit d’una altra manera: la pressió del castellà és tan forta,
pel fet que totes les persones que parlen català com a primera llengua també són castellanòfons,
que resulta molt difícil que la llengua hegemònica no vagi penetrant de forma imparable en la llengua minoritzada.

“Anem cap a un catanyol claríssim”, va reblar l’autor de Mil cretins.
I, com fa la sentència llatina, magisteri dixit i no caldria afegir-hi gaire més.

>>>

http://www.nuvol.com/

opinio/lo-pus-bell-catanyolesc/

>>>