nogensmenys

adv. [LC] Sense que sigui obstacle allò que s’acaba de dir o que queda sobreentès.

Exemple d’ús:

La primera expressió és més genuïna; nogensmenys, aquesta té una antiguitat considerable.