Versió castellana…

1998

A diferencia dels demés països del món, a Espanya, l’ample de via considerat normal és el de 1.668 mm. Segons la legislació espanyola, tots els amples inferiors són considerats via estreta.

Així doncs, resulta que la via que s’anomena «normal» al reste d’Europa, amb un ample de 1.435 mm, aquí es considera estreta. Cóm podem admetre que tots els ferrocarrils de més enllà de les nostres fronteres són de via estreta?

Per a dissimular dit error hem batejat l’ample de via de 1.435 mm com ample «internacional», ja que és el normalitzat entre països, que permet la lliure circulació de trens a través de les fronteres d’Europa, avantatge de la que ens hem vist tan limitats al nostre país.

A tot Espanya hi va haver un sol cas de ferrocarril que tingués via «internacional», i es tracta dels Ferrocarrils de Catalunya i Sarrià, que naixent al cor de Barcelona, tenien d’enllaçar amb la xarxa europea, però no varen passar de Sabadell i Terrassa.

També s’ha considerat el Ferrocarril del Langreo com via «internacional», si bé aquesta informació no és del tot correcta doncs el seu ample de via era de 1.441 mm.

Ambdues varen passar a dependre de FEVE com organisme gestor de la via estreta amb la dimissió de les seves directrius.

El metro de Madrid es un altre cas únic d’ample de via de 1.445 mm que tampoc és absolutament «internacional».

També la major part dels tramvies de Barcelona, així com el metro de Barcelona (excepte la línia I) tenien o tenen ample de 1.435 mm.

I el darrer en arribar és el tren d’alta velocitat que, ara per ara, només uneix Madrid amb Sevilla, que també es d’ample «internacional».

Doncs bé, segons la legislació espanyola, com tots són inferiors a 1.668 mm, són de via estreta.

Com que aquesta disposició és tan absurda, m’he permès de considerar la via estreta com es fa a qualsevol altre país d’Europa: en aquesta pàgina s’entén com via estreta la que tingui qualsevol ample inferior a 1.435 mm.

Per aquesta raó, sols s’inclouen els ferrocarrils de via inferior a 1.435 mm, quedant exclosos d’aquest treball els ferrocarrils de Langreo (abans del canvi de via), Catalunya i Sarrià que, tot i considerant-se de via estreta a Espanya, en realitat no haurien de ser-ho.

<<<

Amadeu Parera…

Articles d’altri…

Ancho de vía…

Ferrocarril y ferrocarriles…

Versió castellana…

>>>