Els primers antecedents

de l’activitat econòmica

daten de l’any 1641.

<<<

http://www.sagales.com/

>>>