<<<

Site

<<<

About

Consultor independent en planificació urbana i territorial,

especialitzat en mobilitat urbana sostenible i segura a diferents escales.

Entestat en què la millor manera de guanyar l’espai públic és defensant els més menuts de la nostra societat.

La seva activitat professional s’ha centrat en l’ordenació territorial i la planificació de la mobilitat urbana.

Membre de les juntes directives de la Federació Iberoamericana d’Urbanistes (FIU)

i l’Associació IberoAmericana per la Mobilitat Urbana Sostenible (ASIMUS).

>>>

Academia.edu

http://uab.academia.edu/AdamBonnin

>>>

Articles

http://www.naciodigital.cat/sabadell/opinio/autor/1931

>>>

Dialnet

>>>

Libros / Books / Llibres

<<<

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/adam-bonnín-32412548/

<<<

Oficina tècnica

https://bonninurbanisme.wordpress.com/

oficina-tecnica/

<<<

Twitter

https://twitter.com/Adam_Aufenix

<<<

Universidad

Universitat Autònoma de Barcelona

>>>

Wikipedia

<<<

WordPress

>>>