Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Lletrudis)

Véndes: es Poble, Ca’s Ramons, Parada, sa Picassa, Ca’s Savions, Can Llàtzer, Santa Maria, Fruitera, Ca’s Serres