Joan Marí Riera - Lista de artículos - Llista d'articles

 

Els taxis, els polítics i el sr. Mariñas

Una ley del taxi para Balears

Las licencias del taxi

Los taxistas de Balears con la Ley

Macrocarreteres: escoltam els turistes?

Macrocarreteras: ¿escuchamos a los turistas?

El Foment de Turisme no és el millor exemple

Arrencada de cavall, aturada d’ase

Taxista envergonyit

 

Movilidad...

Movilidad - Eivissa - Ibiza...

Taxi...

Versió catalana...