Bernat Joan i Marí - Autovies i autopistes

 

El bloc de Bernat Joan i Marí

 

Juliol del 2004

 

Supòs que és la deformació professional allò que em duu a meravellar-me dels sil·logismes que es fan, en un tema com el de les obres projectades per a les carreteres d´Eivissa, amb el llenguatge. De vegades, els problemes es redueixen a qüestions de llenguatge, i a través del llenguatge es pretenen trobar solucions. Però també a través del llenguatge es poden realitzar nombrosos fraus, i es pot ensarronar la gent amb molt bones paraules. La cultura popular és plena d´expressions que fan referència a tot això. Hom parla d´`excuses de mal pagador´ quan es tracta d´excuses que hom considera poc vàlides; deim que té (o fa) `orelles de mercader´ qui no escolta els raonaments que bonament li intentam fer, i així un llarg etcètera.


En relació als projectes relacionats amb la xarxa viària de l´illa d´Eivissa, sembla que a hores d´ara la discussió es va centrant sobre quin tipus de projectes existeixen en realitat. La gent ha omplert les voreres dels vials de pancartes que diuen "No volem autopista" (o autopistes, segons les circumstàncies). Els responsables polítics de tot plegat immediatament s´apressen a dir que no es tracta d´ autopistes, sinó d´un altre tipus de projecte, evidentment de millora de la xarxa viària ja existent. Aleshores, sempre hi ha algú que ve a corregir i afirma que, efectivament, allò que es vol fer entre Eivissa i Portmany, o entre la capital de l´illa i l´aeroport no són exactament autopistes, sinó autovies. Com que no hi haurà peatges i hi podrà haver accessos una mica més descontrolats del que ocorre a les autopistes, es tractarà d´autovies.


L´Administració tampoc no ho troba adequat. No hem d´exagerar. Si, total, només hi haurà mitja dotzena de carrils, i ara ja n´hi ha, segons els llocs, dos o tres. Per tant, podríem adequar el llenguatge i parlar d´una altra cosa: es tractarà de desdoblaments. Quina persona sensata pot oposar-se a un `desdoblament´, si aquest serveix per millorar la seguretat en la nostra xarxa viària?


Com que hi ha cada vegada, per desgràcia, més poques persones a qui no se´ls hagi mort un parent, un company o un amic a la carretera, tothom hi és ben sensible, a aquest tipus de raonament. Se suposa que els `desdoblaments´ serviran per millorar la `seguretat´, de manera que no s´està contribuint a engreixar unes determinades empreses, o uns determinats sectors econòmics, sinó a millorar el bé comú. No es planteja, emperò, la possibilitat de millorar aquesta part del bé comú treballant per diversificar els tipus de transport, o per fer un pla de mobilitat que sigui una mica més seriós i que garanteixi la millora en la seguretat a la nostra xarxa viària. Fet i fet, en una carretera `desdoblada´, s´hi podrà circular prou més ràpidament que no en les actuals, de manera que, molt probablement, almenys pel que fa a l´àrea discotequera, augmentarà encara més la sinistralitat.


Què en deu dir, el diccionari, de tot plegat? Una autopista és una "carretera de quatre vies o més amb sentits de circulació separats per una mitjana central, amb control total d´accés i projectada per circular-hi a velocitats elevades". Una autovia seria una "autopista d´accés no controlat del tot, amb alguns encreuaments al mateix nivell". El desdoblament, referit a la xarxa viària, no consta al diccionari. Es veu que no té entitat suficient. Però també és ben clar que, a Eivissa, per a les nostres autoritats, el terme pot ser pràcticament sinònim tant d´`autopista´ com d´`autovia´. Amb el llenguatge, com podem veure, es pot embolicar la troca; però el llenguatge, al seu torn, també serveix per desembolicar-la.

bjoan@europarl.eu.int

 

Pàgina principal de'n Bernat Joan i Marí...

Mobilitat - Movilidad - Eivissa...