Arcadio L. Barbas – Kaimon Maru – Ras Tanura – Arabia Saudita

Por |marzo 21st, 2020|

Kaimon Maru

<<<

1980

<<<

IMO 6817273

Built in 1968 in Nagasaki (Japan) by Mitsubishi

<<< […]