Blogspot

http://amadormaripuig.blogspot.com/

2016/01/

qui-soc-vaig-neixer-mao-al-1962-si-be.html

>>>

Academia.edu

>>>

Articles

>>>

Dialnet

>>>

Goodreads

>>>

Institut Menorquí d’Estudis

http://www.ime.cat/Contingut.aspx?IdPub=9057

>>>

Publicacions

publicacions-conferencies-i-congressos

>>>

Viquipèdia

>>>

Wikipedia

>>>