Ha vengut un barquet nou
carregat de conselleres
volen reomplir ses illes
de túnels i carreteres.

Ha vengut un barquet nou
ple d’asfalt i formigó
per ampliar ses carreteres
i foter-te es teu tancó.

Venga cotxes i camions,
pales i excavadores
autopistes i mamons:
jo els a fotria tots fora.

Se n’ha anat un barquet nou
tot carregat de xareques
recullides en s’estiu
devant de ses discoteques.

I tendriem bona estrella
si es posassin a pensar
que escalèctrics i autopistes
no mos daran de menjar.

Quan s’acabi s’autopista,
serà una bona millora.
Llavors mos podrem matar
a més de dos-cents per hora.

Ha vengut un barquet nou
ple de tubs i canonades
per dur s’aigua de Fruitera
ben lluny des camps de civada.

Eivissa i Sant Josep,
Sant Antoni i Sant Jordi
tot ben tapat de ciment:
ja no es sembra mica d’ordi.

Pous, cisternes i aljubs,
sèquies, fonts, torrens i feixes,
vos estau quedant sense aigua:
després no valdran ses queixes.

Ja és hora de dir NO
i aturar tanta destrossa.
Si es güelo aixecàs es cap
tornaria dins sa fossa.

>>>