Foto de portada:  http://blogs.iec.cat/gee/trobades/vi-etnopoetica-i-territori/

>

Articles

>

Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=846487

>

Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera

http://www.eeif.es/significados/c-volum%20III/CirerCostaFelip.html

>

Grup d’Estudis Etnopoètics

http://blogs.iec.cat/gee/trobades/vi-etnopoetica-i-territori/

>

Institut d’Estudis Eivissencs

Director de la revista «Eivissa»

«Una visió de la Història de l’Institut d’Estudis Eivissencs, 50 anys»

>

Llibres

Buscastell_portada

Buscastell  –  Un estudi de geografia humana

– http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/04/20/buscastell-agua/550044.html

<

El convent dels Pares Dominics d’Eivissa. Introducció, estudi i transcripció d’un manuscrit de 1765

– http://ocs.uv.es/index.php/AILLC/AILLC2015/paper/view/86

<

Homenatge a Joan Castelló Guasch

<

Unes imatges per a la Història  –  Amb Heinz Vontin

<

La llatinització de la llengua catalana a les Pitiüses entre els estudiants que finalitzen l’ensenyament mitjà

<

Els noms de família a un poble d’Eivissa: Sant Mateu d’Aubarca

<

Pare_Antoni_Guasch_34700911

El Pare Antoni Guasch i Bufí, apòstol de Guaraní   –  Amb mossèn Antoni Costa Bonet

<

Pràctiques de Català Administratiu

<

El seu record avança per la deserta nit dels joves

<

Una visió de la Història de l’Institut d’Estudis Eivissencs, 50 anys

>

Professor de llengua catalana

Elissa_Expo_Lisboa

>

Videos

De Vila a la Serra de sa Font de sa Pega i Corona  –  Una ruta literària amb l’Arxiduc

>

YouTube

Primera part del documental «Els paisatges de Joan Castelló»  –  En Felip Cirer Costa ens parla de la seua biografia.

Felip Cirer ens parla de Joan Castelló i Guasch  –  

>