Ricard Marlasca Martín - A les zones humides no s'hi construeix

 

Eivissa, gener del 2008

 

Fa pocs dies va aparèixer a la premsa la demanda que l'alcalde de Santa Eulària feia al Consell perquè aquest converteixi el camí de l'Horta (camí de terra que connecta Jesús amb l'avinguda Vuit d'Agost) en una calçada asfaltada de set metres d'ample pel pas de tot tipus de vehicles, més una vorera de dos metres a un costat i un carril bici de tres metres. En total són 12 metres d´ample en un recorregut de 1.134 metres de longitud. A més s´haurà de posar mobiliari urbà, es a dir llums, arbres, etc., perquè pretén "modificar las prioridades de la vía en beneficio de los peatones", i em pregunto: per què necessiten els vianants una calçada asfaltada de 12 metres d´ample?

Com qui no vol la cosa, es prepara la urbanització de tota una zona que es com diu el seu nom una horta. Però encara és més greu. Les teòriques i altruistes raons per portar-ho a terme són bàsicament dos: per un costat ens diu que quan plou és una "especie de torrente que se queda lleno de baches y agujeros", i que s'aprofitarà per canalitzar el torrent de sa Llavanera, canal que hauria de passar dues vegades per sota del nou traçat. Per un altre servirà millor als usuaris que venint de Jesús passen per aquí per evitar el pas elevat del segon cinturó. Espectacular, el que hauria d´haver sigut el remei al tràfic de la zona resulta que és el mal que tots volen evitar. Per què no proposa que facin alguna cosa amb aquest pas a desnivell?

És sorprenent que, desprès de tants exemples recents del que no s'ha de fer, encara es proposin coses com aquestes. Quantes vegades hem vist per televisió o premsa rambles i zones fins i tot canalitzades, totalment inundades i que s'ho emporten tot pel davant quant plou, senzillament perquè l'aigua té els seus camins. Estem parlant d'una zona que era d'aiguamolls i que s'hauria de respectar el màxim possible, i no especular amb aquests terrenys. Queda clar que la proposta feta és obrir la porta a la especulació.

És evident que hi ha veïns i que s'ha de fer els possibles perquè no pateixin alguns extrems, però també queda clar que la proposta és exagerada i va plena d'ombres desenvolupistes. El camí s'ha d'arreglar, però mantenint el caire rural i no fent una via urbana. Amb el temps és una zona que s'hauria de protegir i, com a zona humida o limítrofe amb una, no urbanitzar ni especular, evitant les desmesurades vies proposades.

 

Ricard Marlasca Martín...

Eivissa - Ibiza...

Movilidad - Eivissa - Ibiza...

Jesús...

Santa Eulària des Riu...